Honorowy Południk Krakowski

Zgodnie z ustawą z 21 marca 1991 roku o obszarach morskich, w skład terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi zarówno obszar lądowy, jak i morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne. Przebieg granicy morza terytorialnego został na nowo zdefiniowany na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 roku. Oficjalne dane opisujące przebieg granic kraju zostały opublikowane i są dostępne do pobrania na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Na podstawie danych z 22 sierpnia 2018, środek całego terytorium Polski położony jest w Nowej Wsi w gminie Kutno (powiat kutnowski), w punkcie o współrzędnych:

ϕ = 52°11′27.95″ N
λ = 19°21′19.46″ E

Łączna powierzchnia terytorium kraju wraz z morzem terytorialnym wyliczona jako „efekt uboczny” zastosowanej metody wynosi natomiast 322720,4 km².


przygotowanie strony i obliczenia: Piotr Różański