Honorowy Południk Krakowski

Jedną z możliwości wyznaczenia środka Polski jest oparcie się wyłącznie o obszar lądowy, analogicznie do „tradycyjnej” metody. Bierzemy zatem pod uwagę terytorium Polski z pominięciem morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych, czyli zalewów Szczecińskiego, Gdańskiego i Wiślanego. Dane takie możemy dość łatwo uzyskać łącząc ze sobą kilka „warstw” danych (najnowsza wersja pochodzi z 22 sierpnia 2018) dostępnych na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Środek obszaru lądowego Polski wyznaczony z tak przygotowanych danych okazuje się leżeć bardzo blisko punktu wyznaczonego w zeszłorocznym artykule, na leśnej działce w gminie Piątek (powiat łęczycki), w punkcie o współrzędnych:

ϕ = 52°06′33.91″ N
λ = 19°25′50.83″ E

Łączna powierzchnia obszaru lądowego kraju wyliczona jako „efekt uboczny” zastosowanej metody wynosi natomiast 311896,6 km².


przygotowanie strony i obliczenia: Piotr Różański